Είσοδος στο MyAXA

Έχετε τον έλεγχο!

Πλέον, μπορείτε όπου και αν βρίσκεστε να:

  • Λαμβάνετε τα έγγραφα των ασφαλιστηρίων σας
  • Έχετε σαφή εικόνα των καλύψεών σας
  • Παρακολουθείτε τις φάσεις μιας ενδεχόμενης αποζημίωσης